سلك البناء

سلك البناء

Technical Specifications   Unit Description
Raw Material Standards   TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018)
Tensile Strength N/mm2 Max. 430
Wire Diameter mm 1,60 - 4,00
Winding Type   Cross Or Straight Winding
Package Weight kg 40 - 50
Packaging   Rolls
Usage Area   Farming , Textile
Ask about this product